Samfunnsansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor — og med glede.

Likestilling

I Masiv Bygg skal alle ansatte og samarbeidspartnere bli behandlet med respekt og likeverd uansett. Hver ansattes kompetanse, livssyn, og etnisitet er nødvendig for det mangfoldet av kunnskap Masiv Bygg ønsker å levere gjennom sine tjenester.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, med formål om å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Masiv Bygg AS faller inn under åpenhetsloven og har forankret arbeidet med aktsomhetsvurderinger i selskapets styre, i likhet med morselskapene Masiv AS og Sivma Invest AS. Det utarbeides felles redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

Masiv anerkjenner sitt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Leverandører og forretningsforbindelser blir kartlagt og det blir foretatt løpende vurderinger i forhold til risiko knyttet opp mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper. Rapporten for redegjørelsen av aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven vil publiseres her på årlig basis innen 30. juni hvert år.

Informasjonsforespørsler tilknyttet åpenhetsloven kan rettes til Celia Svendsen Fitzgerald på e-post celia@masiv.no.

Sponsor

I Masiv engasjerer vi oss i lokalsamfunnet. Som stolt sponsor av en rekke lokale idrettslag og idrettsarrangementer ønsker vi å være en positiv bidragsyter i folks hverdag, og støtter ildsjelene og utøverne som står på for å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår og forbilder.

Masiv er stolt sponsor av:

Klepp IL

Bryne FK

Sandnes Ulf Toppfotball

Randaberg IL Fotball

Voll IL

Gjesdal FK

Ålgård FK

Frøyland IL

Bryne Håndballklubb

Klebe SK

Ganddal IL

Undheim IL

Sandved IL

Sola FK

Sola Turn

Gjesdal Idrettslag

Ålgård HK og Turn

Havørn Allianseidrettslag

Skifestivalen Blink

Figgjo IL, ski & skiskyting

B-gjengen

Stavanger Korps

Nordsjørittet

TSB Cycling

Klepp Cycle Club

Tumaini løpet

Sandnes Kirkelige Fellesråd

Stiftelsen Figgjohuset

Lions Club Stavanger/Øyane

Masiv Cup

Vi er også hovedsponsor for Gjesdals største fotballturnering for barn og unge, Masiv Cup. Hvert år samler turneringen ca. 200 lag på Ålgård Stadion, og det er alltid svært kjekt å se så mye idrettsglede!

Vi tar samfunnsansvar