Om Masiv

Masiv AS er et familieeid konsern med hovedvirksomhet innen entreprenør og eiendom i Rogaland. Konsernet baserer seg på langsiktige strategier og har grunnlag i en solid økonomisk plattform.

En lokaleid entreprenør og eiendomsutvikler

I Masiv-konsernet utgjør Masiv Bygg AS en av de største lokale totalentreprenørene innenfor alle typer byggentrepriser.

Konsernets eiendomsvirksomhet drives gjennom Masiv Eiendom AS, som er engasjert i en rekke utviklingseiendommer i regionen og flere typer utbyggingsprosjekter innen handel, næring og bolig.

I konsernet inngår også Stolt Bolig AS hvor Masiv eier 60%.

Historie

Masiv ble etablert i 2004 av gründeren Magne Svendsen. Magne Svendsen er utdannet bygg-og anleggsingeniør og har mer enn 30 års erfaring fra bransjen, både innen entreprenørvirksomhet og som byggherre/eiendomsutvikler. Han har blant annet jobbet 13 år i Selmer/Skanska.

I 2004 var han med på å etablere Bo1 som senere ble solgt til Selvaag Bolig. Gjennom årene har han på byggherresiden vært involvert i en rekke store utviklings-og utbyggingsprosjekter i regionen – både når det gjelder regulering og utbygging.

I 2009 kjøpte Masiv 51% av aksjene i tradisjonsrike Lothe Bygg. Dette står som en viktig milepæl i konsernets historie. I mars 2014 ble resterende aksjer ervervet, og to måneder senere endret Lothe Bygg navn til Masiv Bygg.

Vår visjon

Vi skaper merverdi i samspill med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi vektlegger høy kompetanse, gode relasjoner og samspill blant ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Vårt hovedmål er å bli anbefalt i alle ledd.

Filosofi

Vår virksomhet skal ha ansatte med høy kompetanse, samt ha fokus på pålitelighet og handlekraft i sitt daglige virke.

Konsernets leveregler

  • Vi skal ha høy etisk standard i alt vi foretar oss
  • Vi skal behandle alle våre kunder og samarbeidspartnere med respekt
  • Vi skal overrekke våre leveranser og tjenester med avtalt kvalitet og standard, til avtalt tid
  • Vi skal skape merverdi for våre kunder, samarbeidspartnere og for samfunnet generelt
  • Vi skal være miljøbevisste når det gjelder ressursbruk, materialbruk og energibruk
  • Kompetanseutvikling og kreativitet skal være grunnlaget for vår fremtid

Vi tar ansvar

I Masiv er vi opptatt av å gjøre ting skikkelig. Både kunder, ansatte og de rundt skal merke at vi bryr oss og er engasjerte.

HMS

HMS-arbeid har høy prioritet internt i Masiv-konsernet. All virksomhet skal være basert på å unngå skader på personell, materiell og ytre miljø. 

Kvalitet

Våre kunder skal oppleve kvalitet i alle ledd innen prosjektering og utførelse. Ethvert ferdigstilt bygg skal derfor inneholde nødvendige kvaliteter for kunden og brukeren. Alt skal være 100%, alltid.

Sponsor

I Masiv engasjerer vi oss i lokalsamfunnet. Som stolt sponsor av en rekke lokale idrettslag og idrettsarrangementer ønsker vi å være en positiv bidragsyter i folks hverdag.

Ledige stillinger

Vil du sette spor etter deg på Nord-Jæren? Vi legger ut ledige stillinger i Masiv-konsernet her på våre hjemmesider, og er alltid åpne for å høre fra engasjerte og flinke folk som er interesserte i å jobbe hos oss.

Pålitelighet og handlekraft