Idrettsanlegg

Å kunne bidra i samfunnsutviklingen for fysisk helse er viktig for Masiv. Skal du bygge fotballstadion, tribuneanlegg, flerbrukshall, håndballhall, turnhall eller annet idrettslig formål, er vi riktig entreprenør for oppgaven.

Vi kan ta oss av alt fra søknader om støtte, til samhandlinger med offentlig sektor og selve utformingen av de gode løsningene tilpasset den enkelte klubb eller idrettslag.

Masiv sørger for best mulige omgivelser å trene i – uansett årstid. Idrettslokalene utformes etter bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt idrettslagets egne behov.

Som totalentreprenør tar vi ansvaret for utvikling og koordinering gjennom hele prosjektet. Med pålitelighet og handlekraft som fundament sørger vi for kvalitetsmessig utførelse av et idrettsanlegg som oppfyller alle regelverk og standarder.

Referanser

Utvalgte referanseprosjekter innen Idrettsanlegg

Jobba, jobba, jobba