Entreprenør

Bygg til alle formål

Totalentrepriser innen næringsbygg er det Masiv Bygg er mest kjent for – og kan best av alle. Et samarbeid med oss skal være preget av handlekraft, pålitelighet og mennesker som tar ansvar.

Masiv har lang og solid erfaring innen et bredt spekter av byggtyper. Du finner våre bygg både som signalbygg i sentrumsområder og som viktige brikker i samfunnet generelt, enten det er i bydeler eller næringsområder.

Som totalentreprenør kan vi også hjelpe andre utbyggere fra idefase til overlevering av ferdige bygg, og skal være en god medspiller i prosjektering og planlegging av boligprosjekter.

Byggtyper

Vi oppfører et bredt spekter av bygg til ulike formål. Klikk og les mer om hver enkelt!

Kombinasjons-bygg

Boligbygg

Kontorbygg

Idrettsanlegg

Dagligvare og handel

Offentlige bygg

Prosjekter

Utvalgte referanseprosjekter innen entreprenørvirksomhet

Vis alle ()
Bolig ()
Handel ()
Idrettsanlegg ()
Kombinasjonsbygg ()
Kontor ()
Offentlig ()

Pålitelighet og handlekraft