Jædergården

I Ålgård sentrum ligger en stor sentrumstomt på ca. 16.000 m2. Per i dag ligger den gamle fabrikken til Jæder her, hvor det foregår diverse utleie av den eksisterende bygningsmassen. Reguleringsarbeidet pågår og en anser at en ferdig detaljregulering på tomten kan foreligge sommeren 2024. Detaljreguleringen legger opp til handel, næring, bolig og idrett/svømmehall.

Detaljer om eiendommen

L

Prosjekttype

Næring

L

Adresse

Ole Nielsens vei 38

L

Kommune

Gjesdal

L

Størrelse

Ca. 16.000 m2

L

Status

Under regulering

L

Nettside

Svein Kåre Tollefsen

Svein Kåre Tollefsen

Prosjektleder

Bildegalleri

Klikk for å se større versjon