Kvalitet

Masiv er opptatt av at kunden skal oppleve kvalitet i alle ledd innen prosjektering og utførelse. Ethvert ferdigstilt bygg skal derfor inneholde nødvendige kvaliteter for kunden og brukeren. Alt skal være 100%, alltid.

Masiv har et kvalitetssystem som ivaretar offentlige krav til system. Vårt kvalitetssystem ivaretar både søkeprosessen, prosjekteringen og selve utførelsen.

Masiv sørger for at ansatte er faglig oppdaterte når det gjelder lover og forskrifter, og nye ting som rører seg i markedet.

Kontakt vår kvalitetsleder Synnøve Okstad ved spørsmål angående vårt kvalitetssystem.

Synnøve Okstad

Synnøve Okstad

KS-leder / prosjektkoordinator