Offentlig

Bygg som skoler, sykehus, barnehager, interkommunale sorteringsanlegg etc. er ofte ambisiøse byggeprosjekter som skal oppfylle stadig strengere krav til miljø og bærekraft.

Uansett hvilken type bygg samfunnet har behov for, har vi kompetansen og gjennomføringsevnen til å bygge funksjons- og brukertilpassede bygninger og installasjoner.

Som totalentreprenør tar vi ansvaret for prosjektering og koordinering gjennom hele prosjektet. Med pålitelighet og handlekraft som fundament sørger vi for kvalitetsmessig utførelse av et offentlig bygg som oppfyller alle regelverk og standarder.

Pålitelighet og handlekraft