Kontorbygg

Gode kontorfasiliteter har de seneste årene blitt viktigere og viktigere for å tiltrekke seg de beste folkene, ikke minst for å holde på ansatte. Masiv bygger alt fra store og komplekse kontorbygninger til prosjekter i mindre skala, og tilbyr et bredt utvalg av tjenester.

Vi har bred erfaring med bygging av kontorbygg og kan skreddersy tilpassede lokaler for alle typer bedrifter etter byggherrens behov. Våre folk loser ditt prosjekt gjennom hele prosessen – fra ide, utvikling og prosjektering, til søkeprosess og selve byggingen, frem til ferdige kontorlokaler.

Som totalentreprenør tar vi ansvaret for prosjektering og koordinering gjennom hele prosjektet. Med pålitelighet og handlekraft som fundament sørger vi for kvalitetsmessig utførelse av et kontorbygg som oppfyller alle regelverk og standarder.

Referanser

Utvalgte referanseprosjekter innen Kontorbygg

Pålitelighet og handlekraft