Dagligvare og handel

Å bygge funksjonelle dagligvarebutikker, innholdsrike kjøpesentre eller en kombinasjon av handel og bolig er noe vi i Masiv har lang erfaring med. Vi tilstreber alltid å utforme de beste løsningene for byggets formål, slik at det kan utnyttes best mulig av alle sine brukere.

Et gunstig næringsbygg må kunne tilpasses raskt etter behovsendringer for å sikre en lønnsom drift. Vi har bred erfaring med å bygge næringsbygg der materialvalget og utformingen tilpasses etter ulike miljøer.

Som totalentreprenør tar vi ansvaret for prosjektering og koordinering gjennom hele prosjektet. Med pålitelighet og handlekraft som fundament sørger vi for kvalitetsmessig utførelse av et handelsbygg som oppfyller alle regelverk og standarder.

Referanser

Utvalgte referanseprosjekter innen Dagligvare og handel

Pålitelighet og handlekraft