Nylund Gard – Sola sentrum

Et boligfelt i utkanten av Sola sentrum. Området er ferdigregulert i Q3 2022. Området som er regulert til bolig strekker seg på 42.500 m2 og er regulert til 340 boenheter fordelt på leiligheter i punkthus, blokkbebyggelse og rekkehus. Her blir det grønne lunger, bilfritt og parkering i kjeller. Første byggetrinn omhandler 23 leiligheter og 7 rekkehus. Det er planlagt en trinnvis utbygging og første byggetrinn er planlagt ut i salg Q2 2023.

Detaljer om eiendommen

L

Prosjekttype

Bolig

L

Adresse

Sandesletta 27

L

Kommune

Sola

L

Størrelse

Ca. 42.500 m2

L

Status

Ferdig regulert

L
Svein Kåre Tollefsen

Svein Kåre Tollefsen

Prosjektleder

Bildegalleri

Klikk for å se større versjon