Nye leiligheter og fritidsboliger

Boligprosjekter i egenregi er et satsingsområde for Masiv. Vi har flere tomter under utvikling og skal vokse i årene som kommer.

Leiligheter i boligblokker bygget ved bruk av prefabrikerte betongelementer og klimavegg er vårt spesialområde. Leilighetsbyggene på toppen av Amfi Ålgård og prosjektet Orre Utsyn er et eksempel i så måte. Fritidsboliger er et annet område som vil stå på agendaen. Gjennom vår entreprenør, Masiv Bygg, kan vi dessuten hjelpe andre utbyggere fra idéfasen til overlevering av ferdige leiligheter og være en god medspiller i prosjektering og planlegging av fritidsboliger.