Vallourec, Risavika

Det var oppstart på det nye bygget til Vallourec i uke 6 2016, og i henhold til fremdriftsplan ble det meldt om ferdigstillelse til avtalt dato: 1. juli 2016. Godt gjennomført forprosjekt og prosjektering samt prefabrikkering av bygningsmasser gjorde byggetiden kort.
Prosjektet besto av 1790m2 på lager og 500m2 på kontor samt 3000m2 uteareal.