Scania, Foss Eikeland

Byggestart var i august 2014, og bygget ble overlevert 1. november 2015 . Bygget har tre hoveddeler; en administrasjonsdel, en verksteddel og en servicedel. De tre delene danner en 90 graders vinkel, med administrasjonsdelen på to etasjer i midten. Både verkesteddelen og servicedelen har porter på begge sider, slik at tunge kjøretøy kan kjøre rett gjennom og slipper å rygge ut.