Forus parkering

I dette parkeringsanlegget er det plass til 1.249 biler på byggets sju plan med parkering. I tillegg er det plass til 197 biler på en parkeringsplass på nordsiden av bygget. I første etasje er det ført opp en energisentral på 800 kvadratmeter for Lyse Energi.  Grunnen består av myr og siltig leire som er fylt på med samsmasser og sprengstein og pelt gjennom. Bygget står på 720 betongpeler, de lengste er 50 meter.