Fluid Control

I 2012 tok Fluid Control i bruk sitt nybygg i Sola Næringspark i Sola kommune. Bygget er på 8.600 kvm, fordelt på 6.500 kvm industrihaller og en treetasjers kontordel på 2.100 kvm. Byggestart var i april 2011 og bygget stod ferdig etter 12 måneders byggetid. Bygget inneholder 11 industrihaller, en transportkorridor på 120 meter, kontorer, kantine med 50 sitteplasser, undervisningsrom, møterom, trimrom, lobby og garderober.