Ernst & Young

Advokatfirmaet Ernst & Youngs nye kontorbygg i Sandnes sto ferdig i 2012, og var et meget vellykket prosjekt. Her er utdrag fra et anbefalingsbrev fra Geir Skuterud, innkjøpssjef i Ernst & Young:

«Viser til vårt siste møte i byggeprosjektet der tema var sluttoppgjør og formell avslutning av prosjektet. I alle faser av prosjektet har både Arild Egeland, Helge Nærland og det øvrige teamet fremstått som meget kompetente og svært behagelige å arbeide med. Selv om det alltid dukker opp problemstillinger og diskusjoner underveis, har vi hele tiden blitt møtt med en profesjonell holdning og et gjennomgående ønske om å finne best mulig løsninger for oss som leietakere. Gjennom de prosjekter vi har gjennomført, rangeres dette prosjektet som et av de aller beste vi har hatt.»