Cofely Fabricom

Cofely Fabricoms kontorbygg på 18.000 kvadratmeter finner du på Kanalsletta på Forus nord i Sola kommune. Byggearbeidene startet i desember 2011 og ble fullført august 2012. Bygget inneholder 800 kontorplasser og 95 prosent av dem er plassert i landskap. Det rommer også møterom i ulike størrelser, sosiale soner og kantine. Bygget, som er tegnet av Rambøll arkitektur og plan, har H-form og er delt i fire fløyer; A, B, C og D. I midten av bygget ligger det et langsgående atrium som gir lys til innvendige kontorareal. To av fløyene har fem etasjer og to har fire.