Ålgård sentrum eiendom

Ålgård i Gjesdal kommune har lenge vært et geografisk satsningsområde for Masiv Eiendom. De siste årene har vi hatt flere prosjekter i egenregi og i samarbeid med andre. Blant disse er Amfi Ålgård, Norwegian Outlet og Handelsparken. Samtlige tiltrekker seg svært mange besøkende, og er i dag moderne, velfungerende handelsarealer med god parkering.

Vi jobber dessuten med en 55 mål stor tomt mellom Amfi Ålgård og Norwegian Outlet. Denne er under regulering til kontor/handel.