Stangeland Næringspark

Stangeland Næringspark i Sandnes er blant de mest sentrale næringstomtene på Nord-Jæren. Omkranset av hovedfartsårene E39, Rv. 44 og Fv. 509 blir Stangeland Næringspark et viktig og lett tilgjengelig knutepunkt i regionen, og særs velegnet for bedrifter avhengig av god logistikk. Kjøperen vil kunne få ”skreddersydd” sitt eget kontorbygg/lager etter ønske og etter nærmere avtale med utbyggerne. Her har vi bygget for Archer Oil Tools og C6 Technologies, men det fremdeles ledige tomter.

Vi utvikler Stangeland Næringspark i samarbeid med Sandnes tomteselskap.

Besøk prosjektet