Gjesdal Næringspark, Skurve

Gjesdal Næringspark er særs velegnet for bedrifter avhengig av god logistikk. Området består i dag av ca. 600 mål regulerte næringsarealer, men topografien tilsier at ytterligere utvidelser er mulig. Det er fremdeles ledig tomteareal av betydelig størrelse. Hele tomteområdet er byggeklart og infrastrukturen er tilrettelagt. Området er dessuten dimensjonert for den tungtrafikken som mange av både dagens og fremtidens aktører i Gjesdal Næringspark er avhengige av.

Flere aktører er allerede etablert i Gjesdal Næringspark. Blant de mest profilerte er Asko, Bama, Jæder og AS Betong. Til sammen er ca. 20 aktører etablert her like sør for Ålgård. Det er et stort spenn i type virksomheter – alt fra enkeltmannsforetak til store bedrifter med milliardomsetning. Samtlige oppgir nærheten til E39 og fleksible tomtearealer som viktige grunner til at de valgte Gjesdal Næringspark.

 

Besøk prosjektet