Orstad Næringspark

Orstad Næringspark er etablert som betydelig næringsklynge på Nord-Jæren. Med kort vei til godsterminalen på Ganddal, og planlagt forbindelse til E39 ved Bråstein, har tomteområdet en ypperlig beliggenhet i hjertet av Nord-Jæren. Orstad Næringspark har dessuten svært god beliggenhet med tanke på eksponering. Den siste ledige tomten ble bebygd 2017.