Øksnavad

På Øksnavad i Klepp kommune har vi utviklet et større tomteområde som er regulert til sentrumsformål som kontor/handel. Vårt eget hovedkontor ligger her, det samme gjør også en flott Coop Extra-butikk, Pizzabakeren og en Uno X-bensinstasjon.