Kverneland næringspark, Øksnevad

Kverneland Næringspark finner du mellom plogfabrikken til Kverneland Group ASA og Frøylandsvatnet. Sammen med gode samarbeidspartnere kan vi tilby komplette nøkkelferdige bygg eller du kan selv ta ansvar for byggeprosessen. Området har allerede i dag høy aktivitet av etablerte lokale, nasjonale og internasjonale bedrifter. Nabobedriftene utgjør en god miks av entreprenørbedrifter, kompetansebedrifter, industri/produksjonsbedrifter og handel- og servicevirksomhet. Samlet har disse bedriftene en omsetning på over 3,5 milliarder og sysselsetter over 1500 personer. De største bedriftene som er etablert i området er Kverneland ASA, Block Berge Bygg/Veidekke, Q-Meieriene, Øglænd System AS og Masiv.

Besøk prosjektet