Boligtomter under utvikling

Masiv Eiendom har en rekke tomteområder under utvikling. Noen av disse er:

  • Orstad Bolig: Området, som er på cirka 9 mål, er under regulering. Prosjektet er planlagt å bestå av 41 boenheter i en tett/lav kontur. Boligtyper er primært firemannsboliger og rekkehus.
  • Kjeldsberg Ring, Sola sentrum: Ved siden av prosjektet 40femti er en tomt på cirka 38 mål under regulering. Her planlegges cirka 350 enheter fordelt på en kombinasjon av blant annet blokker og småhus.
  • Madla/Revheim: Et stort prosjekt som er under utvikling og regulering. Områdeplanen forventes vedtatt dette året, detaljregulering starter etter sommeren. Her legges det opp til cirka 900 boenheter pluss næring.

Illustrasjon, Madla Revheim-utbygging