Næringsbygg til alle formål

Totalentrepriser innen næringsbygg er det Masiv Bygg er mest kjent for – og kan best av alle.

Vi har et stort antall referanser å vise til på hele Nord-Jæren. Du finner våre bygg både som signalbygg i sentrumsområder og som viktige brikker i bydeler og større næringsområder. Blant våre siste og mest synlige prosjekter de siste årene er Havnespeilet, det nye tilholdsstedet til blant annet Sandnes Sparebank og restauranten Mondo. Nye Sandnes stadion er et annet prestisjeprosjekt vi snart skal i gang med. Minst like viktig for oss er lageret vi bygger til din bedrift, verkstedet du trenger for å gjøre jobben for dine kunder og kontoret hvor dine ansatte skal jobbe, trives og lykkes.

Blant våre leverte bygg finner du:

  • Kontor
  • Lager
  • Verksted
  • Kombinasjonsbygg (Kontor/Lager/Verksted)
  • Offentlige bygg (f.eks. barnehager)
  • Butikk
  • Rehabilitering