Vi bygger boliger!

Masiv Bygg har en solid boligavdeling og store planer for fremtiden.

Vi bygger hovedsakelig boligblokker både ved bruk av prefabrikerte betongelementer og klimavegg. Stasjonen på Ålgård er et eksempel i så måte. Vi kan hjelpe utbyggere fra idéfasen til overlevering av ferdige leiligheter, men har også totalprosjekter i egenregi. Vi er også involvert i prosjektering og planlegging av fritidsboliger, blant annet ved Borestranden i Klepp kommune.