Masiv AS kjøper resterende 49% av aksjene i LEMA AS

Mandag 17. mars 2014 sendte Masiv ut pressemelding der de informerte om at Masiv har kjøpt opp de resterende 49% av aksjene i Lema AS.

pressemelding