Møt studentene fra sommeren 2013

Sommeren 2013 har Masiv Bygg hatt 3 studenter inne som sommeringeniører.

Dagfinn Seglem studerer for tiden bygg på Stavanger Offshore Tekniske Fagskole. Dagfinn har denne sommeren fungert som prosjektlederassistent og byggeplassleder på et boligprosjekt på Orre.

Her har Dagfinn deltatt på møter og fått mye ansvar ift oppfølging og koordinering i en krevende avslutningsfase på et boligprosjekt med 23 leiligheter.

På spørsmål om hva Dagfinn likte best med å jobbe hos Masiv Bygg svarte han:

«Menneskene jeg fikk jobbe med. Tilliten og ansvaret jeg fikk på prosjektet. Kontakten og samarbeidet med underleverandørene. Muligheten til å se og lære litt om andre prosjekter i forskjellige byggefaser. Muligheten til å være på et prosjekt å kunne bidra med noe og samtidig lære mange nye faglige ting.»

Kjersti Nordal studerer for tiden Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Kjersti ønsker å skaffe seg mer praktisk erfaring fra bransjen.

Vi ble dermed enige om at Kjersti skulle få prøve seg i egenproduksjonen hos Masiv Bygg som betongarbeider. Kjersti har stått på og ble kjapt en del av betongteamet hos Masiv Bygg.

På spørsmål om hva Kjersti likte best med å jobbe hos Masiv Bygg svarte hun:

«At jeg fikk muligheten til å prøve meg på det praktiske arbeidet ute på byggeplassen og fikk være med på så mange varierte arbeidsoppgaver. I tillegg likte jeg godt det positive arbeidsmiljøet og at de jeg jobbet med var tålmodige og veldig flinke til å lære bort. Det og få se tegninger før og underveis i arbeidet hjalp også å gi en oversikt over prosjektene.»

Bodil Krogedal studerer for tiden Bygg ved Universitetet i Stavanger. Bodil har denne sommeren jobbet sammen med en byggeplassleder på et av Masiv Bygg sine største prosjekter.

Dette har gitt Bodil muligheten for å få bedre innsikt i hvordan det fungerer på en hektisk byggeplass.

«Jeg visste ikke så mye angående bryggeriet, så denne sommeren var lærerik hvor jeg fikk god innsikt i hvordan det er på en byggeplass, og lærte mer om å lese tegning og hvordan fagene samarbeider. Jeg likte veldig godt det sosiale som var hver fredag med grilling. For da fikk jeg bedre kontakt med underentrepenørene og syns det var lettere og jobbe med dem siden vi fikk et godt forhold.»

Sitat fra daglig leder i Masiv Bygg, Helge Nærland:

«For oss i Masiv Bygg har det vært givende å ha to byggstudenter i arbeid i sommer.
Vi håper og tror at dette kan være en vinn/vinn situasjon både for oss og studenten. Studenten får relevant praksis, som sannsynligvis vil være et gode i den videre teoretiske utdannelsen.
Samtidig håper vi dette kan være starten på noe som kan føre til fast ansettelse etter endt utdanning.
«