Sponsor

Masiv ønsker å engasjere seg i lokalsamfunnet. Som stolt sponsor av en rekke lokale idrettslag- og arrangementer, vil vi være en positiv bidragsyter i folks hverdag og støtte alle de ildsjelene og utøverne som står på for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår og forbilder.

      Bryne-FK       Sandnes_ULF_logo_farge       Solo-Fotball-hvit-tekst       RIL-logo

Frøyland-IL-logo