Anlegg og Marine

Energiveien 10
4056 Stavanger
Kontor og Verksted

Tiltakshaver: Anlegg og Marine AS

Prosjektleder: Steinar Aarhuag

Arkitekt: Arki-Mo