Jobbe i Masiv?

Spørsmål om  jobb rettes til:
Masiv Eiendom: Frank Skjæveland
Masiv Bygg: Dan Ivar Ånestad