Om Masiv

Masiv AS er et familieeid konsern med virksomhet innen entreprenør (bygg) og eiendom med fokus på det lokale markedet på Nord-Jæren. Konsernet baserer seg på langsiktige strategier og har grunnlag i en solid økonomisk plattform. Masiv Bygg AS er en av de største lokale totalentreprenørene innenfor alle typer byggentrepriser. Konsernets eiendomsvirksomhet drives gjennom Masiv Eiendom AS. Masiv Eiendom er engasjert i en rekke utviklingseiendommer i regionen, samt flere typer utbyggingsprosjekter innen både handel og nærings- og boligprosjekter.

Historie

Masiv ble etablert i 2004 av gründeren Magne Svendsen. Magne Svendsen er utdannet bygg- og anleggsingeniør og har mer enn 30 års erfaring fra bransjen, både innen entreprenørvirksomhet og som byggherre / eiendomsutvikler. Han har blant annet jobbet 13 år i Selmer/Skanska. I 2004 var han med på å etablere Bo1 som senere ble solgt til Selvaag Bolig. Gjennom årene har han på byggherresiden vært involvert i en rekke store utviklings- og utbyggingsprosjekter i regionen – både hva angår regulering og utbygging. Masiv Bygg ble etablert i 1987 under navnet Lothe Bygg av Per Steinar Lothe. I 2009 kjøpte Masiv 51% av aksjene og i mars 2014 ble resterende aksjer ervervet. Lothe Bygg endret navn til Masiv Bygg i mai 2014.

Visjon

Vi skaper merverdier i samspill med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi fokuserer på høy kompetanse og gode relasjoner og samspill blant ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Vårt hovedmål er å bli anbefalt i alle ledd.

Filosofi

Vår virksomhet skal ha ansatte med høy kompetanse, samt ha fokus i sitt daglige virke på pålitelighet og handlekraft.

Konsernets leveregler:

  • Vi skal ha høy etisk standard i alt vi foretar oss.
  • Vi skal behandle alle våre kunder og samarbeidspartnere med respekt.
  • Vi skal levere våre leveranser og tjenester med avtalt kvalitet og standard til avtalt tid.
  • Vi skal skape merverdier for våre kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.
  • Vi skal være miljøbevisste både hva angår ressursbruk, materialbruk og energibruk.
  • Kompetanseutvikling og kreativitet skal være et grunnlag for vår fremtid.