Om Masiv Bygg

Masiv Bygg AS er en av Rogalands største og mest anerkjente totalentreprenører. Vi er ledende på oppføring av næringsbygg til alle formål, og er store på elementbygg med prefabrikerte løsninger.

Masiv Bygg AS hjelper kunden gjennom hele byggeprosessen fra idé, via prosjektering, søkeprosess og selve byggingen frem til ferdig bygg. Vi tilbyr markedsledende byggeløsninger til markedsledende priser.

Vi har spesielt stor kompetanse innen utvikling av bygg ved utstrakt bruk av prefabrikerte løsninger. Vi bygger hovedsakelig kontor, industri, lager, butikk, kjøpesenter og bolig.

Masiv Bygg AS bygger på hele Nord-Jæren, og har hovedkontor i på Øksnevad i Klepp.

Blant våre kunder er:

  • Bedriftseiere med flytteplaner eller utbyggingsplaner
  • Utbyggere, næringbygg for utleie
  • Utbyggere bolig
  • Offentlige byggherrer

Historie

Masiv Bygg AS er et resultat av at eiendomsselskapet Masiv AS kjøpte 51 % av totalentreprenøren Lothe Bygg AS i 2009 og de resterende aksjene i 2014.

Masiv AS ble etablert i 2004 av gründeren Magne Svendsen, og selskapet er heleid av familien Svendsen. Magne Svendsen har mer enn 30 års erfaring fra bransjen, både innenfor entreprenørvirksomhet og som byggherre og eiendomsutvikler. Han har blant annet jobbet 13 år i Selmer/Skanska og har i fem år vært tilknyttet Bo1, et selskap han også var med på å etablere.

Lothe Bygg ASs historie strekker seg tilbake til 1987, da bonden Per Steinar Lothe etablerte virksomheten som et enkeltmannsforetaket. Forretningsidéen var å utføre totalentrepriser i samarbeid med markedets beste entreprenører, en idé som raskt viste seg å fungere.

Kombinasjonen av solide fagkunnskaper og et bredt nettverk av trygge samarbeidspartnere gjorde at oppdragsmengden økte. Med spesialkompetanse innen oppføring av næringsbygg basert på prefabrikkerte elementer i betong, ble bedriften en av regionens ledende totalentreprenører.

I 2013 fikk vi nye kontor i Kverneland Næringspark, og er med det ypperlig plassert med tanke på at hele Jæren er vårt virkeområde. Posisjonen som regionens største totalentreprenør med kun lokale eiere er godt befestet takket være en omfattende portefølje av næringstomter, samt store byggeprosjekter under oppseiling.

Visjon

Vi skaper merverdi i samspill med våre kunder.

Fornøyde kunder er av høyeste prioritet. Vi ønsker å sitte på samme side av bordet som byggherren, slik at det ferdige bygget skaper merverdi for kunden.

Videre er vår forretningsidé å være en lønnsom totalentreprenør med en ledende posisjon i våre markedsområder, samtidig som vi er en attraktiv totalentreprenør for underentreprenører og leverandører.

Målet er at alle kunder skal anbefale oss videre i markedet og at alle våre ansatte skal kjenne til det forpliktende budskapet i håndtrykket.

Filosofi

Jærsk arbeidsånd er sentralt hos Masiv Bygg AS. Kun ærlig og hardt arbeid fører til fremgang.

Masiv Bygg AS setter kunden i fokus. Gjennom håndtrykket vil vi vise vår gjensidige tillit til kunden, de prosjekterende, underentreprenører, leverandører og de utførende i hele prosjektfasen.

Våre leveregler:

  • Vi skal ha høy etisk standard i alt vi foretar oss.
  • Vi skal behandle alle våre kunder og samarbeidspartnere med respekt.
  • Vi skal levere våre leveranser og tjenester med avtalt kvalitet og standard til avtalt tid.
  • Vi skal skape merverdier for våre kunder og samfunnet for øvrig.
  • Vi skal være miljøbevisste både hva angår ressursbruk, materialbruk og energibruk.
  • Kompetanseutvikling og kreativitet skal være et grunnlag for vår fremtid.

Eierskap

Fra 1. januar 2014 overtok Masiv AS samtlige aksjer i Lothe Bygg AS. Dermed endret virksomheten navn til Masiv Bygg AS, en navneendring som fant sted juni 2014.

Masiv AS ble etablert i 2004 av gründeren Magne Svendsen, og selskapet er heleid av familien Svendsen.

Magne Svendsen har mer enn 30 års erfaring fra bransjen, både innenfor entreprenørvirksomhet og som byggherre og eiendomsutvikler innenfor bolig, næringsbygg.  Han har blant annet jobbet 13 år i Selmer/Skanska. I 2004 etablerte han sammen med flere kjente eiendomsutviklere på Nord-Jæren boligselskapet Bo1 som senere ble solgt til Selvaag Bolig. Gjennom årene har han på byggherresiden vært involvert i en rekke store lokale utbyggingsprosjekter både hva angår regulering og utbygging. Han har også vært mangeårig styreleder i Urban Sjøfront som er et interessentselskap for eiendomsaktører innfor området og kommunen for utvikling av Stavanger Øst.

Masiv AS ser stort potensiale i å videreutvikle Masiv Bygg AS som den største lokalt eide totalentreprenøren på Nord-Jæren med et langsiktig perspektiv.